Pokaż przykład
WERNISAŻ CIEPŁA W SALONACH OKNOPLUS

WERNISAŻ CIEPŁA W SALONACH OKNOPLUS

Firma OknoPlus uzyskała bardzo wysoką izolacyjność termiczną okien.

Dzięki zastosowaniu wypełnienia THERMO oraz pakietów szybowych o niskich współczynnikach 0,6 W/m2K czy 0,5 W/m2K istotnej poprawie uległa izolacyjność cieplna okien. Dla okna referencyjnego wynosi ona nawet 0,7 W/m2K. Dotychczas obowiązujący standard tj. szyby o współczynniku 1,0 oraz profilu o współczynniku na poziomie 1,4-1,5 W/m2K  dawały izolacyjność termiczną okna referencyjnego na poziomie 1,3 W/m2K. Obecne rozwiązanie dostępne tylko w firmie OknoPlus poprawia ten współczynnik aż o 45%. Co bardzo istotne okna THERMO są oferowane aż  w 12 standardowych kolorach dostępnych w OknoPlus.

Przykładowa wycena okna THERMO:

Opis:

Materiał: PVC

Okno referencyjne: 1230×1480 jednoskrzydłowe

Współczynnik U całego okna = 0,7 W/m2K

Profil: ArtPlus THERMO, klasa A

Kolor: biały

– Bardzo wysoka izolacyjność termiczna okna jest uzyskana dzięki zastosowaniu  wypełnienia THERMO. Składa się na nie zbrojenie THERMO oraz wypełnienie wokół szybowe THERMO eliminujące mostek termiczny występujący po obwodzie szyby!

– Pakiet 3-szybowy o szerokości 44mm i współczynniku przenikalności cieplnej  szyby u=0,5 W/m2K. Komory międzyszybowe wypełnione gazem Argonem.

– Ciepła ramka Swisspacer w kolorze analogicznym do koloru okna, która dodatkowo poprawia parametry izolacji termicznej okna oraz istotnie zmniejsza zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie!

– Okucie ActivPilot, z minimum 2 zaczepami antywyważeniowymi i stopniowaniem uchyłu w skrzydle RU.

– Aż 12 kolorów w standardzie.